(Kap)schuren
Zomerhuisjes
Veranda's
Garages
Bergingen
Tuinhuisjes
Blokhutten
Dierverblijven

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen mag als de berging/tuinhuis niet groter is dan 30m2 en niet hoger dan 3m. De berging/tuinhuis dient 1 meter uit de erfgrens te staan, en er geen andere bijgebouwen aanwezig zijn.

Als berging/tuinhuis niet groter is dan 10m2 mag deze dichterbij de erfgrens. Ook moet het tuinhuis achter de rooilijn (voorkant) van het huis worden geplaatst.
Dit kunt u op de site van de Rijksoverheid nalezen.